کاربرد CMC ، قیمت CMC ، فروش کربوکسی متیل سلولز

CMC یا کربوکسی متیل سلولز (Carboxy Methyl Cellulose) یک ماده افزودنی با فرمول شیمیایی CH2-COOH- می باشد. خواص ظاهری CMC یا کربوکسی متیل سلولز به صورت گرد سفید رنگ یا بدون رنگ ، بی بو ، قابل تعلیق در آب و تحت شرایط نرمال غیرقابل تخمیر است. انواع گرید CMC یا کربوکسی متیل سلولز ۱- […]

...