آسپارتام چیست و چه مصارفی دارد؟

آسپارتام یک شیرین کننده غیر ساکاریدی مصنوعی ۲۰۰ برابر شیرین تر از ساکارز است و معمولاً به عنوان جایگزین قند در غذاها و نوشیدنی ها استفاده می شود. این یک متیل استر از دیپپتید اسید آسپارتیک / فنیل آلانین با نام های تجاری NutraSweet ، Equal و Canderel است. آسپارتام اولین بار در سال ۱۹۶۵ […]

...