فروش کمترین قیمت سدیم سیترات (Sodium citrate)، کاربرد سدیم سیترات (Sodium citrate)

سدیم سیترات (Sodium citrate) سدیم سیترات (Sodium citrate) یک نوع از انواع مکمل ها با فرمول شیمیایی Na3C6H5O7 با درصد خلوص ۹۹% است. تری سدیم سیترات، نمک سدیم اسید سیتریک ، سدیم سیتریک دی هیدرات ، اسید دی هیدرات، هیدروکسی پروپان ، Trisodium citrate  ، Citrosodine خواص ظاهری سدیم سیترات (Sodium citrate) به صورت کریستال […]

...