کلسیم کلرید چیست؟

کلرید کلسیم چیست؟ کلرید کلسیم یک ترکیب جامد متبلور و سفید و بدون بو است که در آب بسیار محلول است. این ماده شیمیایی نوعی نمک است ، و به این معنی است که می تواند مولکول های آب را از محیط اطراف خود جذب و جذب کند. کلرید کلسیم کاربردهای گوناگونی دارد و در […]

...