تامین و فروش انواع کراتین دارویی و بدنسازی

کراتین (/ ˈkriːətiːn / یک ترکیب آلی با فرمول اسمی (H2N) (HN) CN (CH3) CH2CO2H است. این گونه در تغییرات مختلف (تاوتمرها) در محلول وجود دارد. کراتین در مهره داران یافت می شود که در آن بازیافت آدنوزین تری فسفات (ATP) ، واحد پول انرژی سلول ، در درجه اول در بافت های عضلانی و […]

...