آویسل چیست؟ کاربرد آویسل در صنایع غذایی؟

میکرو کریستالی سلولز (MCC)102 – 101 اصطلاحی برای تفاله چوب تصفیه شده است و به عنوان یک ماده ساز ، ماده ضد پخت ، یک جایگزین چربی ، یک امولسیفایر ، یک ماده گسترش دهنده و یک ماده حجیم در تولید مواد غذایی استفاده می شود. رایج ترین شکل در مکمل های ویتامین یا قرص […]

...