آمونیوم کربنات چیست و چه کاربردی دارد؟

کربنات آمونیوم نمکی با فرمول شیمیاییNH4) 2CO3 )است. از آنجا که با گرم شدن به راحتی به آمونیاک گازی و دی اکسید کربن تجزیه می شود ، از آن به عنوان یک عامل خمیرمایه و همچنین به عنوان بوی نمک استفاده می شود. این ماده همچنین به عنوان آمونیاک نانوایی شناخته می شود و از […]

...