دکستروز چیست؟ | Dextrose | دکستروز خشک | بازرگانی فودوکو

دکستروز نوعی قند ساده است که از ذرت حاصل می شود. این ماده در مواد غذایی و دارو کاربردهای زیادی دارد ، از جمله به عنوان شیرین کننده و به عنوان درمانی برای کاهش قند خون و کم آبی بدن.

...