رنگ اسپیرولینا چه استفاده ایی دارد؟

اسپیرولینا زیست توده سیانوباکتریوم (جلبک های سبز آبی) است که می تواند توسط انسان و حیوانات مصرف شود. سه گونه Arthrospira platensis ، A. fusiformis و A. maxima هستند. Arthrospira که در سطح جهان کشت می شود ، به عنوان یک مکمل غذایی یا غذای کامل استفاده می شود. همچنین در صنایع آبزی پروری ، […]

...