آشنایی با پلی گلیسرول پلی رسینولئات و کاربرد آن

پلی گلیسرول پلی ریسینولئات، PGPR، از گلیسرول پلیمریزه شده و اسید ریسینولئیک پلیمری ساخته شده است. ساختار معمولی PGPR در شکل زیر نشان داده شده است. کاربرد پلی گلیسرول پلی رسینولئات در صنایع غذایی یکی از کاربردهای مهم PGPR استفاده از آن به عنوان یک امولسیون کننده آب در روغن برای تولید چربی کم گسترش […]

...