فروش کمترین قیمت آگار ، کاربرد آگار آگار در صنایع غذایی ، خرید آگار آگار

آگار آگار (Agar Agar) یک ماده افزودنی با فرمول شیمیایی C12H18O9 با ترکیب شیمیایی آگاروز+ اسیدهای آمینه + آگارین+ اسید گلوتامیک+ ترئونین و قندهای گالاکتوز + گلوکونیک اسید + گریلوز است. خواص ظاهری آگار آگار (Agar Agar) به صورت پودر شیری یا زرد و نامحلول در آب سرد و محلول در آب گرم می باشد. […]

...