پر اکسید هیدروژن را از کجا تهیه کنیم؟

پراکسید هیدروژن یک ترکیب شیمیایی با فرمول H2O  است به شکل خالص ، مایع بسیار کم رنگ آبی ، کمی چسبناکتر از آب است. پراکسید هیدروژن ساده ترین پراکسید (ترکیبی با پیوند منفرد اکسیژن – اکسیژن) است. این ماده به عنوان اکسید کننده ، ماده سفید کننده و ضد عفونی کننده استفاده می شود. پراکسید […]

...