واردات مواد اولیه صنایع آرایشی و بهداشتی به ایران

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن آرایشی و بهداشتی : درحال حاضر اکثر تولیدکنندگان لوازم آرایشی کشور ۷۰ درصد از مواد اولیه محصولات تولیدی خود را از سایر کشورها وارد می‌کنند که این امر بدون شک خروج مبالغ زیادی ارز را به دنبال دارد. نمونه‌های مواد اولیه وارداتی پس از ترخیص از گمرک به آزمایشگاه‌های کنترل […]

...