سدیم ساخارین چیست و کاربرد آن در صنایع غذایی ؟

سدیم ساخارین اولین بار در سال ۱۸۷۹ توسط کنستانتین فالبرگ ، که یک شیمی دان بود و روی مشتقات قیر و ذغال کار می کرد ، تولید شد. سدیم ساخارین (ساکارین) کریستال یا به نام قدرت سفید با شیرینی معطراست که به راحتی در آب حل می شود. شیرینی سدیم ساخارین حدود ۵۰۰ برابر شیرین […]

...