سدیم تری پلی فسفات چیست؟ کاربرد های صنعتی (stpp)

تری سدیم فسفات یک ماده افزودنی غذایی است که حاوی سدیم و فسفات معدنی است. مواد افزودنی سدیم فسفات معمولاً در غذاهای بسیار فرآوری شده یافت می شوند. چرا تری سدیم فسفات به غذا اضافه می شود؟ تری سدیم فسفات و سایر مواد افزودنی فسفات سدیم در صنایع غذایی کاربردهای متعددی دارند و در بسیاری […]

...

سدیم تری فسفات(STP) چیست و چه کاربردی در صنعت دارد؟

سدیم تری فسفات (STP) ، همچنین سدیم تری پلی فسفات (STPP) یا تری پلی فسفات (TPP) ، یک ترکیب غیر آلی با فرمول Na5P3O10 است. این نمک سدیم پلی فسفات پنتاآنیون است که پایه مزدوج اسید تری فسفریک است. در مقیاس وسیع به عنوان جزئی از بسیاری از محصولات خانگی و صنعتی به ویژه شوینده […]

...