فروش جوش شیرین (Sodium bicarbonate)، خرید جوش شیرین ، قیمت جوش شیرین ، کاربرد بی کربنات سدیم

جوش شیرین (Sodium bicarbonate) جوش شیرین یا بی کربنات سدیم (Sodium bicarbonate) با فرمول شیمیایی NaHCO3 و حلال در آب و به نامهای سدیم هیدروژن کربنات ، سودای پخته شده ، نمک مونو سدیم ، مونو سدیم کربنات شناخته شده است. خواص ظاهری جوش شیرین (Sodium bicarbonate) به شکل پودر سفید رنگ و خلوص آن […]

...