قیمت اسید استئاریک آرایشی بهداشتی ، فروش اسید استاریک صنعتی ، کاربرد اسید استئاریک خوراکی

اسید استئاریک (Stearic acid ) یک ماده افزودنی با فرمول شیمیایی C18H36O2 ، نامهای دیگر آن اکتادکانوئیک، ستیلاستیک می باشد. خواص ظاهری اسید استئاریک (Stearic acid ) به صورت جامد سفید رنگ با ۹۲ % خلوص و حلال در آب است. گرید محصول اسید استئاریک (Stearic acid ) ۱- اسید استئاریک (Stearic acid ) آرایشی […]

...