قیمت بتاکاروتن پودری ، فروش بتاکاروتن مایع ، کاربرد بتاکاروتن در صنعت غذا

بتاکاروتن یک ماده شیمیایی آلی با فرمول شیمیایی C40H56 می باشد. بتاکاروتن (β-Carotene) رنگ طبیعی خوراکی است که جز دسته کاروتنوئیدها می باشد و رنگ زرد متمایل به نارنجی را تشکیل می دهد. خواص ظاهری بتاکاروتن ظاهر کریستال های نارنجی تیره دارد و نقطه ذوب آن ۱۸۳ درجه سانتیگراد و محلول در آب. موارد مصرف […]

...