فروش آمونیاک (Ammonia )، قیمت آمونیاک (Ammonia )، کاربرد آمونیاک (Ammonia )

آمونیاک (Ammonia ) آمونیاک (Ammonia ) به عنوان یک ماده افزودنی با فرمول شیمیایی NH3 و در شرایط محیطی به صورت گاز است. آمونیاک محلول در اّب در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. خواص ظاهری آمونیاک (Ammonia ) یک ماده شیمیایی به صورت گاز بی رنگ و بوی مشخص است. موارد مصرف و کاربرد […]

...