اب اکسیژنه

آب اکسیژنه چگونه تهیه میشود؟ هیدروژن پر اکسید چیست؟

هیدروکسید پتاسیم یک ترکیب غیر آلی با فرمول KOH است و معمولاً پتاس کاستیک نامیده می شود. همراه با هیدروکسید سدیم (NaOH) ، این جامد بی رنگ یک پایه قوی نمونه اولیه است. این دارای کاربردهای صنعتی و طاقچه بسیاری است که بیشتر آنها از خاصیت سوزاننده و واکنش پذیری آن در برابر اسیدها بهره […]

...

آب اکسیژنه چیست، فروش آب اکسیژنه غذایی، قیمت آب اکسیژنه صنعتی

آب اکسیژنه (Hydrogen peroxide) یک عامل اکسیداسیون قوی با فرمول شیمیایی H2O2 و حلال در آب است. خواص ظاهری آب اکسیژنه (Hydrogen peroxide) به صورت مایعی بی رنگ و در بعضی مواقع آب رنگ به نظر می آید و کمی چسبناک تر از آب با درجه خلوص ۳۰% الی ۷۰% است. گرید محصول آب اکسیژنه […]

...