دکستروز مونو هیدرات چیست/مونو هیدرات دکستروز/کاربرد دکستروز در صنایع غذایی

دکستروز مونو هیدرات(Dextrose Monohydrate) نوعی بلور شش ضلعی سفید است. که از نشاسته به عنوان مواد اولیه استخراج می شود. به عنوان شیرین کننده استفاده می شود. نشاسته ذرت پس از تبدیل شدن به شربت دکستروز با استفاده از تکنیک آنزیم مضاعف ، هنوز به فرآیندهایی  مانند از بین بردن باقیمانده ها ، تغییر رنگ […]

...