بی کربنات آمونیوم چه کاربرد هایی دارد؟

بی کربنات آمونیوم معرف معمولاً مورد استفاده برای روشهای صنعتی و تحقیقاتی است. بی کربنات آمونیوم در محلول فرار است و باعث آزاد شدن آمونیاک و CO2 می شود. این خاصیت باعث می شود که بی کربنات آمونیوم بافر خوبی برای کاربردهایی مانند لیوفیلیزاسیون و دفع لیزر به کمک ماتریس باشد. بی کربنات آمونیوم همچنین […]

...