کوکو پیت چیست؟با کاشت در محیط کوکو پیت آشنا شوید.

اگر تا به حال نارگیل باز کرده اید و متوجه فضای داخلی رشته ای و رشته ای شده اید ، این پایه و اساس کوکوپیت است. کوکوپیت چیست و هدف آن چیست؟ در کاشت استفاده می شود و به اشکال مختلف وجود دارد. کوکوپیت برای گیاهان با نام coir نیز شناخته می شود. به طور […]

...