روغن صاف یا روغن مارگارین در صنایع غذایی

 کوتاه کردن هر چربی است که در دمای اتاق جامد باشد و از آن برای تهیه شیرینی خرده ای و سایر محصولات غذایی استفاده شود. گرچه کره در دمای اتاق جامد است و به طور مکرر در تهیه شیرینی استفاده می شود ، اصطلاح کوتاه کننده بندرت به کره اطلاق می شود ، اما بیشتر […]

...