تهیه و خرید لاکتوز

یک ساکارید است. این قندی است که از زیرواحدهای گالاکتوز و گلوکز تشکیل شده است و دارای فرمول مولکولی C12H22O11 است. لاکتوز حدود ۲-۸٪ شیر (از نظر وزن) را تشکیل می دهد. این نام از لاک (gen. lactis) ، کلمه لاتین شیر ، بعلاوه پسوند -ose برای نامیدن قندها استفاده می شود. این ترکیب یک […]

...