فروش PGPR ( پلی گلیسرول پلی رسینولئات )، قیمت PGPR ، واردات PGPR

PGPR ( پلی گلیسرول پلی رسینولئات ) PGPR ( پلی گلیسرول پلی رسینولئات ) با نام روغن شکلات PGPR و فرمول شیمیایی R10(C3H6O2)3R2 است. خواص ظاهری PGPR ( پلی گلیسرول پلی رسینولئات ) به صورت مایع قهوه ای روشن که بسیار چسبناک است. موارد مصرف و کاربرد PGPR ( پلی گلیسرول پلی رسینولئات ) PGPR […]

...