قیمت زانتان گام ، فروش گزانتان گام خوراکی ، نماینده فروش صمغ زانتان صنعتی

زانتان گام (Xanthan gam) یک پلی ساکارید با فرمول شیمیایی C35H49O29 – به نامهای زان تانگام ، گرانتانگام، صمغ زانتان ، صمغ گزانتان گام شناخته شده است. خواص ظاهری زانتان گام (Xanthan gam) به صورت پودری سفید مایل به شیری رنگ – حلال در آب می باشد. گرید محصول زانتان گام (Xanthan gam) ۱- زانتان […]

...