کمترین قیمت رنگ کارموزین، فروش بهترین کیفیت کارموزین ، کاربرد کارموزین

رنگ کارموزین یک رنگ مصنوعی خوراکی با فرمول شیمیایی C20H12N2Na2O7S2 است. خواص ظاهری رنگ کارموزین به صورت پودر قرمز رنگ مایل به خرمایی و حلال در آب است. موارد مصرف و کاربرد رنگ کارموزین کارموزین که به نام آزوربین نیز شناخته شده است ، از خانواده رنگ های مصنوعی خوراکی است که به عنوان یکی […]

...