فروش نیترات سرب و ساختار لید

نیترات سرب (II) یک ترکیب غیر آلی با فرمول شیمیایی Pb (NO3) 2 است. این ماده معمولاً به صورت کریستال بی رنگ یا پودر سفید ظاهر می شود و برخلاف بیشتر نمک های دیگر سرب (II) ، در آب محلول است. تولید سدیم نیترات سرب (II) از سرب فلزی یا اکسید سرب در اسید نیتریک […]

...