بهترین نوع اگاراگار موجود

آگار یا آگار آگار ماده ای ژلاتینی است که از جلبکی دریایی که از مخلوط آگارز و آگارو پکتین تشکیل شده بدست می آید. ژل های آگار غلظت کمی دارند. این ژل ها رنگ مات و حالت جویدنی دارند. این ماده معمولا در غذاهای آسیایی و به عنوان جایگزین ژلاتین استفاده می شود. آگار به […]

...