واردات و فروش بهترین انواع صمغ عربی

صمغ عربی ، همچنین به عنوان صمغ سودانی ، صمغ اقاقیا ، صمغ عربی ، صمغ اقاقیا ، اقاقیا ، صمغ سنگال ، صمغ هندی و به نام های دیگر شناخته می شود ،  صمغ طبیعی است که از شیره سخت شده دو گونه اقاقیا تشکیل شده است ( sensu lato) درخت ، اقاقیای سنگال  […]

...