نیتریت سدیم چیست ؟ و چه کاربردی دارد؟

نیتریت سدیم یک ترکیب غیر آلی با فرمول شیمیایی NaNO2 است. این یک پودر کریستالی سفید تا کمی مایل به زرد است که در آب بسیار محلول است و نمناک است. از منظر صنعتی ، مهمترین نمک نیتریت است. این ماده پیش درآمد انواع ترکیبات آلی مانند داروسازی ، رنگها و سموم دفع آفات است […]

...